ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

CONTACT US

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
PROFICIENCY TESTING CENTER
DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
แบบฟอร์มติดต่อเรา