คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

 • A :

  วิธีกำหนดความเข้มข้นของ IQC solution 
  1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล 
  2. เตรียม IQC Solution โดย Spike สารละลายมาตรฐานในปัสสาวะตามความเข้มข้นที่ต้องการ 
  3. ตรวจสอบความเข้มของ IQC Solution โดยเทียบกับเส้นตรงของสารมาตรฐาน 
  4. เส้นตรงมาตรฐานเตรียมโดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน

  วิธีกำหนดความเข้มข้นของ IQC solution 
  1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล 
  2. เตรียม IQC Solution โดย Spike สารละลายมาตรฐานในปัสสาวะตามความเข้มข้นที่ต้องการ 
  3. ตรวจสอบความเข้มของ IQC Solution โดยเทียบกับเส้นตรงของสารมาตรฐาน 
  4. เส้นตรงมาตรฐานเตรียมโดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน

 • A :

  วิธีกำหนดความเข้มข้นของ IQC solution 
  1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล 
  2. เตรียม IQC Solution โดย Spike สารละลายมาตรฐานในปัสสาวะตามความเข้มข้นที่ต้องการ 
  3. ตรวจสอบความเข้มของ IQC Solution โดยเทียบกับเส้นตรงของสารมาตรฐาน 
  4. เส้นตรงมาตรฐานเตรียมโดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน

  วิธีกำหนดความเข้มข้นของ IQC solution 
  1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล 
  2. เตรียม IQC Solution โดย Spike สารละลายมาตรฐานในปัสสาวะตามความเข้มข้นที่ต้องการ 
  3. ตรวจสอบความเข้มของ IQC Solution โดยเทียบกับเส้นตรงของสารมาตรฐาน 
  4. เส้นตรงมาตรฐานเตรียมโดยชั่งสารมาตรฐานใส่ volumetric flask ละลายสารมาตรฐานในเมทานอล และตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ