รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

เครื่องสำอาง

Cosmetics

เครื่องสำอาง (Cosmetics)

แสดงผล 8 รายการ
 • CM 07/2019
  Identification and determination of hydroquinone in cosmetic product
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 18 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • CM 04/2019
  การตรวจเอกลักษณ์ไฮโดรควิโนน สารประกอบปรอท และกรดเรทิโนอิกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 18 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • CM 06/2019
  การวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์โกรกผม
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 26 ก.พ. 2562 ถึง 27 ก.พ. 2562
 • CM 05/2019
  การทดสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  5,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 21 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • CM 02-2/2019
  การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ ที่ละลายน้ำในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 27 ก.พ. 2562 ถึง 22 พ.ค. 2562
 • CM 02/2019
  การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ที่ละลายน้ำในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน 1
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 20 พ.ย. 2562 ถึง 26 ธ.ค. 2562
 • การวิเคราะห์ปริมาณสารป้องกันแสงแดดในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 2
  CM 01/2019
  3,500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 6 พ.ย. 2562 ถึง 23 ธ.ค. 2562
 • CM 01/2019 การวิเคราะห์ปริมาณสารป้องกันแสงแดด ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด 1
  - benzyophenone-3 - octocrylene - octyl methoxycinnamate
  3,500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 23 ธ.ค. 2562 ถึง 7 ก.พ. 2563
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ