รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

ยา

Drug

ยา (Drug)

แสดงผล 3 รายการ
 • assay by HPLC
  assay by HPLC USP41
  1,500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 15 ก.พ. 2562
 • การตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
  เป็นแผนเปรียบเที่ยบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ ตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ เฉพาะหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 1 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 • แผนทดสอบตวามชำนาญด้านยา
  Scheme: Assay of Atenolol Tablets by UV-Spectrophotometry Technique (ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010)
  1,500 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ