รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

วัตถุอันตราย

Hazardous substances

วัตถุอันตราย (Hazardous substances)

แสดงผล 2 รายการ
 • HP 03/2019
  การวิเคราะห์ปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 20 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • HP 01/2019
  การวิเคราะห์ปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  2,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 20 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ