รายการทดสอบความชำนาญ

รายการทดสอบความชำนาญ

PROFICIENCY TESTING SCHEMES

cover

ยาเสพติด

Narcotics

ยาเสพติด (Narcotics)

แสดงผล 5 รายการ
 • การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดในของกลาง
  การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดในของกลาง
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • การตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ปั 2562
  สารเสพติดในปัสสาวะ ทดสอบระบบ1 สารเสพติดในปัสสาวะ ทดสอบระบบ1 สารเสพติดในปัสสาวะ ทดสอบระบบ1
  1,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
 • การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2562
  การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ทดสอบระบบ2 การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ทดสอบระบบ2 การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ทดสอบระบบ2
  5,000 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 14 มี.ค. 2562
 • การทดสอบวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง
  วัตถุออกฤทธิ์
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 16 ก.พ. 2562
 • การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธ์ในของกลาง
  การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุออกฤทธ์ในของกลาง
  0 บาท
  วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ